مانور DRILL در بیمارستان گودرز یزد

مسئول واحداعتباربخشی بیمارستان : مانور Drill با همکاری سازمان های آتش نشانی و مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ شهرستان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان موقوفه خیریه گودرز خانم دکتر رسولی گفت پس از برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم وتهیه سناریو از پیش طراحی شده امروز که مصادف با روز ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی می باشد مانورDrillبا  همکاری سازمان های آتش نشانی ومرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ شهرستان و همراهی مسئولین و پرسنل در بیمارستان برگزار گردید .وی ادامه داد باتوجه به ضرورت واهمیت ایمنی واطفاء حریق وامدادرسانی به موقع وتخلیه مصدومین در شرایط بحرانی وحساس مراکز درمانی واجرای سنجه های اعتبار بخشی بیمارستان ، با هماهنگی سازمان آتش نشانی و مرکزفوریت های پزشکی شهرستان ، عملیات مانور Drill، تخلیه اضطراری محل و امدادرسانی به بیماران در بخش داخلی برگزار گردید و در پایان جلسه مشترکی بین مدیران ومسئولان اجرایی در مورد بررسی نقاط ضعف وقوت مانور و بازنگری و اصلاح برنامه های آتی بیمارستان تشکیل شد .

رحیمی معاون عملیات ایمنی و خدمات آتش نشانی شهرستان یزد در جلسه تحلیل و بررسی مانور از جدیت مسئولین بیمارستان در برگزاری مانور که تنها و اولین بیمارستان در یزد است که به صورت متوالی وبرای دومین بار این مانور را برگزار کرده است تشکر وقدردانی کرد و اذعان داشت برگزاری مانور ، آمادگی افراد در برخورد با وقایع وسوانح اضطراری ازجمله آتش سوزی را بالا می برد و باعث کاهش تلفات مالی وجانی می گردد .

درادامه جلسه مجریان مانور به تحلیل وبررسی تخصصی مانور پرداختند .