دسته‌بندی: خدمات آمبولانس

خدمات آمبولانس

آمبولانس زمینی

استانداردهای آمبولانس: هدف از تدوین این استاندارد بیان تعاریف، ویژگیها، روشهای آزمون، طراحی، عملکرد و تجهیز خودروهای امدادی آمبولانس می باشد که به منظور انتقال

ادامه مطلب »
خدمات آمبولانس

آمبولانس هوایی

استانداردهای آمبولانس: هدف از تدوین این استاندارد بیان تعاریف، ویژگیها، روشهای آزمون، طراحی، عملکرد و تجهیز خودروهای امدادی آمبولانس می باشد که به منظور انتقال

ادامه مطلب »