۱۳ اسفندماه، روز جهانی شنوایی با شعار “مراقبت شنوایی برای همه ” نامگذاری شد

به گزارش وبدا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، در مجموعه ای از پیام های بهداشتی در زمینه شعار اعلام شده به مناسب روز جهانی شنوایی، بر ایمن سازی نوزادان و کودکان در برابر بیماری های عفونی، غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان و تشخیص و درمان به موقع کم شنوایی، درمان افراد مبتلا به عفونت مزمن گوش، ترویج زایمان طبیعی، پیشگیری از مصرف مواد مخدر سنتتیک و روانگردان که دارای خطر ایجاد کم شنوایی در افراد هستند، کنترل مواجهه با صداهای بلند در محیط های شغلی و تفریحی و افزایش آگاهی در مورد شیوه مراقبت از سلامت گوش و شنوایی که از جمله روش های کاهش اختلالات شنوایی محسوب می شوند، تاکید کرد. 
 
همچنین، در این مجموعه پیام های بهداشتی که با همت گروه مدیریت برنامه سلامت گوش وشنوایی معاونت بهداشت وزارت بهداشت تهیه شده است، تصریح شد: از طریق ارزیابی و غربالگری به موقع شنوایی در دوره نوزادی و سنین ۳ تا ۵ سالگی از شنوایی کودکان خود مراقبت کنید.
 
کارشناسان گروه مدیریت برنامه سلامت گوش وشنوایی معاونت بهداشت در این مجموعه تهیه شده بر زمان طلایی برای انجام تست غربالگری بهنگام تا یک ماه پس از تولد، تست تشخیصی بهنگام تا ۳ ماهگی و انجام مداخله درمانی تا ۶ ماهگی، تاکید کردند. 
 
همچنین توصیه شده است که اگر نوزاد در زمان ترخیص از بیمارستان از نظر کم شنوایی غربالگری نشده است، برای ارزیابی وضعیت شنوایی وی در شرایط همه گیری، حداکثر تا ۳۰ روز پس از تولد به نزدیک ترین پایگاه بهداشتی یا مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه شود.