کودک مرگ مغزی بویراحمدی به سه کودک دیگر زندگی بخشید

به گزارش ” وب دا”  الهام دختر کوچک ۷ ساله اهل کهگیلویه و بویراحمد که دچار برق گرفتگی شده و به بیمارستان شهید زاده بهبهان منتقل شده بود در تاریخ ۱۶ شهریور دچار مرگ مغزی شد . 

پس از تشخیص اولیه مرگ مغزی وی توسط کوردیناتور واحد فرآهم آوری بهبهان ،شرایط وی برای خانواده تشریح شده و پس از بررسی متخصصین و تایید نهایی مرگ مغزی وی  با بزرگواری خانواده ایثارگر محسن نیک ،کبد و کلیه های الهام کوچک سه کودک بیمار را از مرگ حتمی نجات داد و لبخند زندگی را به آنها بخشید.