کفشی که تا ۵سال یار کودکان فقیر است!

مخترع جوان کفشی را طراحی کرده است که تا ۵ سال قابلیت تغییر سایز را دارد.
به گزارش سرویس فضای مجازی باشگاه خبرنگاران،اکثر والدین از نزدیک شاهد رشد کودکان هستند و نیاز فرزندان به خرید کفش بزرگتر را میشناسند.این امر مخترع جوان را بر آن داشت تا کفشی با قابلیت تغییر سایز تا ۵ سال را برای کودکان فقیر طراحی کند که شاید بتواند یارای این کودکان در زمین های خاکی باشد که با پای پیاده به مدرسه می روند و در معرض انواع بیماری ها قرار دارند.