کرونا چقدر خرج پشت دست ایرانی ها گذاشت؟

متاسفانه هزینه درمان بیماری کرونا هر روز بیشتر می‌شود. کرونا چقدر روی دست وزارت بهداشت هزینه گذاشته است؟ کرونا چقدر ایرانیان را فقیرتر کرده است؟ پرداختن به این پرسش‌ها آسان نیست اما می‌توان برآوردی از این اعداد به‌دست آورد.