کتاب تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی از اول مهرماه اعمال میشود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی: کتاب تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی از اول مهرماه اعمال میشود

با توجه به کاهش فرانشیز بیماران از ده درصد به شش درصد و در بیماران سیستم ارجاع از پنج درصد به سه درصد ، افزایش تعرفه ها هزینه اضافی را به بیماران تحمیل نخواهد کرد.

کتاب تعرفه‌های جدید که تحت عنوان «ارزش نسبی خدمات سلامت» نامیده شده حاصل ۸ ماه کار کارشناسی وزارت بهداشت و درمان است.

اجرای تعرفه ارزش نسبی خدمات سلامت گام سوم در طرح تحول سلامت است. بنا به اعلام معاون درمان وزارت، در کتاب جدید بیش از هزار و هفتصد خدمات فاقد تعرفه ارزش گذاری شده است.

مدیر کل بیمه سلامت استان در این جلسه گفت: استان یزد به لحاظ دریافت های غیر متعارف از سوی پزشکان (زیرمیزی)پاک ترین استان بوده است بطوریکه از ۵۲۰۰۰ فرم تکمیل شده  توسط بازرسان بیمه فقط ۱۸ مورد تخلف گزارش شده که انشاءالله با اجرای تعرفه های جدید به صفر خواهد رسید.

به گفته مدیرکل دفتر ارزیابی، فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، اجرای کتاب جدید ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت، افزایش کارانه کارکنان غیرپزشک را به دنبال خواهد داشت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی نیز در این جلسه ضمن توصیه به استفاده از ظرفیت‌های استانی جهت رفع مشکلات نرم افزاری و کاهش وابستگی به خارج استان از دست اندرکاران ارتقاء سیستم اطلاعات بیمارستانی تقدیر و تشکر کرد.