کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در نظام سلامت

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد  کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در نظام سلامت  با حضور مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و اساتید این حوزه در سطح کشور روز پنجشنبه گذشته ۸ بهمن ماه در یزد برگزار شد  .

این کارگاه یک روزه به میزبانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد با سخنرانی دکتر میرجلیلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد آغاز شده و دیگر اساتید آن دکتر خانکه معاون تخصصی بحران و پدافند غیرعامل ، دکتر سرور معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ، دکتر میرکتولی رییس اداره پدافند غیرعامل وزارت بهداشت و دکتر سرور معاون فنی مرکز مدیریت حوادث کشور مباحث آموزشی خود را ارائه نمودند .

دکتر احمد دهقان سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فورتهای پزشکی استان یزد هدف از برگزاری این کارگاه را کاستن آسیب پذیری نیروی انسانی ، تاسیسات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم حوزه سلامت  برشمرد و گفت : راهکارهای کاهش مرگ و میر ، مصدومیت ، معلولیت و آسیب پذیری مراکز بهداشتی درمانی ، کاهش آسیب پذیری حوزه سلامت  ، افزایش ضرفیت ها  در حوزه عملکردی – تجهیزاتی و پرسنل ، بازگشت سریع کارکردهای این حوزه به حالت معمول پس از پاسخ به حوادث و بحران ها از اهداف این سمینار آموزشی است .

 در این همایش از مدیران و معاونین برتر دانشگاه علوم پزشکی یزد و  همچنین مدیر بیمارستان مجیبیان که بهترین برنامه ریزی در زمینه آمادگی در مقابله با  بحران را داشته اند تقدیر شد .