کارآزمایی بالینی فاز ۱/۲ سومین واکسن ایرانی کرونا آغاز شد

به گزارش وبدا، دکتر کیانوش جهانپور در حساب توییتری خود نوشت: کارآزمایی بالینی فاز ۱/۲ سومین واکسن ایرانی کرونا متعلق به مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی، دقایقی پیش با تصویب کمیته ملی اخلاق، کلید خورد.