پیام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد به مناسبت نوروز

پیام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد به مناسبت نوروز

نوروز قرن هاست بر جهان فخر می فروشد، روز تحول زمین، آسمان و آفتاب است و جوش شکفتن ها، شور زادن ها دارد.

لبریز از هیجان آغاز است و مملو از نیکی ها.

تیرگی ها را روشنی می بخشد و بی رنگی ها را رنگ.

جهان را زنده می سازد و انسان را هوشیار. نشاط با خود دارد و حیات ارمغان می آورد.

امسال این روز نو، متبرک است به عطر یاس نبوی. مبترک است به نام بهانه ی آفرینش و سرشار است از روشنایی نام فاطمه.

در سالی که گذشت دست به دست یکدیگر دادیم برای نشاندن لبخند سلامت بر لبان ملت عزیز و سربلند ایران.

همت و اراده و تلاش تک تک خادمان سلامت استان به ویژه مسئولین و همکارانم در خانواده درمان دانشگاه را ارج می نهم و امیدوارم آغاز سراسر نور سال یکهزار و سیصد و نود چهار، سالی خوش را برای تمام خادمان این مرز و بوم رقم بزند.

دکتر علی دهقان

معاون درمان