پرسه‌ی کرونا در شهر نارنجی یزد

 

گام های ارزشمندی شهروندان یزدی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در کنترل و مدیریت شیوع بیماری موثر واقع شده و در روزهای اخیر شاهد کاهش بستری بیماران کرونایی در مراکز درمانی شهر هستیم ولی همراهی و همکاری با قهرمانان جبهه سلامت استان که بیش از یکسال است جوانمردانه در صف مقدم مبارزه با این بیماری ایستاده‌اند باید تداوم داشته باشد.

هر چند براساس رنگ بندی شهرها به لحاظ کرونا شاهد تغییر رنگ یزد از قرمز به وضعیت نارنجی هستیم اما نباید به کاهش آمارها دلخوش کرد چرا که احتمال صعودی و نگران کننده شدن مجدد آمار بیماری در روزهای آتی با ساده انگاری در رعایت شیوه نامه‌ها همچنان وجود دارد.