پایان عملیات عمرانی ساخت پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی طزرجان در خردادماه ۱۴۰۰

دکتر احمد دهقان در حاشیه ی بازدید از پروژه های عمرانی اورژانس در شهرستان تفت ، ضمن اعلام این خبر در توضیحات تکمیلی افزود : شروع کننده ی این اقدام نیکو و بانی فونداسیون و اسکلت ساختمان پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ طزرجان خیرین محترم و ورثه ی شادروان پیشخوان بودند که با توقف عملیات عمرانی و با توجه به استقرار موقت یک کد عملیاتی اورژانس در ساختمان با کاربری عمومی و نیاز به فضای فیزیکی تخصصی اورژانس ؛ در امتداد کار خیر بانی اولیه، عملیات عمرانی ساخت این مرکز در آبان ماه ۱۳۹۹ با همت و همراهی مجمع خیرین طزرجان و تشکیل هیات امنای ساخت مرکز اورژانس و مرکز جامع سلامت مجددا کلید خورد. و این مرکز بصورت مردمی و خودجوش با حمایت خیرین محترم و گروه جهادی شهدای بسیج طزرجان با پیشرفت ۶۰ درصد در حال ساخت می باشد .

دکتر دهقان ضمن تشکر از تمام عاملین و رابطین خیّر این پروژه ، اقدام این عزیزان را مصداق عینی ؛ فاستبقوا الخیرات دانست و مشارکت گروهای جهادی و مردمی در تکمیل پروژه های خیّری را نیکویی مضاعف خواند .

دکتر احمد دهقان ، رئیس سازمان اورژانس استان یزد –  شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ از پروژه های عمرانی اورژانس در شهرستان تفت بازدید کرد. پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی دوم شهری تفت به همت خیّر محترم جناب آقای غنی زاده ، پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی ده بالا به همت خیّر محترم جناب آقای خجسته و پایگاه اورژانس طزرجان به همت هیات امنای محترم و مجمع خیّرین طزرجان از پروژه های عمرانی سازمان اورژانس در شهرستان تفت است .