واکسینه شدن ۸۰ درصد افراد بالای ۸۰ سال دربخش خضرآباد

واکسینه شدن ۸۰ درصد افراد بالای ۸۰ سال دربخش خضرآباد

وی افزود: بر اساس طرح و برنامه وزارت بهداشت و درمان تمام گروه‌های سنی در هفته‌های آینده واکسن کرونا دریافت خواهند کرد.