واژگونی کامیون بنز در ضلع غربی کمربندی شهرستان اردکان دو مصدوم به همراه داشت

و دو کد آمبولانس به ادرس مورد نظر اعزام  شدند و در این حادثه دو مصدوم که پس از عملیات رها سازی و اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان جهت ادامه درمان منتقل شدند.