نخستین پرواز بالگرد اورژانس هوایی یزد بر فراز آسمان

با توجه به شرایط نامناسب بیمار و بعد مسافت محل حادثه  تا بیمارستان های  یزد ، بالگرد اورژانس ۱۱۵ یزد جهت انتقال بیمار به پرواز در آمد .  
 مصدوم حادثه پس از فرود بالگرد در پد ساخته شده ،  در بیمارستان شهید صدوقی یزد تحویل پرسنل بخش اورژانس بیمارستان داده شد .

 لازم به ذکر است بیمار اعزامی در وضعیتی پایدار به بیمارستان شهید صدوقی یزد تحویل داده شد .