نجات جان کویر نورد اصفهانی پس از ۱۶ ساعت جستجو در کویرهای ریگ جن

با توجه به نزدیک بودن موقعیت درخواست کمک به پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی جندق در استان اصفهان ، کد امدادی این مرکز به محل حادثه اعزام و در آخرین نقطه ی دسترسی زمینی مستقر شد. با توجه به تخصصی بودن امداد و نجات در کویر هماهنگی با تیم امداد و نجات هلال احمر اصفهان انجام و پس از نزدیک ۱۶ ساعت جستجو در کویر منطقه ی ریگ جن ، ساعت ۶ صبح دوشنبه ۲۰ بهمن ماه ، جستجو به نتیجه رسید .

دکتر دهقان در توضیحات این ماموریت افزود  : مدد جو جوان ۲۸ ساله با آسیب های متعدد به سر ،گردن و اندام  و با شک به صدمه ی نخاعی بود که پس از انجام اقدامات پایه ی حفظ حیات توسط پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی پایگاه جندق ، توسط بالگرد اورژانس هوایی یزد به مرکز ترومای بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل شد.

رئیس اورژانس استان یزد یادآور شد ؛ هفته ی گذشته نیز ماموریت مشترک اورژانس یزد و اورژانس پیش بیمارستانی ایرانشهر با هدایت و فرماندهی اداره ی اورژانس هوایی کشور در انتقال مادر باردار پرخطر از بیمارستان ایرانشهر به بیمارستان شهید صدوقی یزد ، انجام شد.