نامگذاری جاده دره گاهان شهرستان تفت به نام “جاده سلامت” به مناسبت هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت مسیر ورودی به تفرجگاه دره گاهان شهرستان تفت با مشارکت اداره منابع طبیعی شهرستان تفت به نام جاده سلامت نامگذاری گردید.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت درتاریخ ۳ / ۲ / ۹۴ به مناسبت هفته سلامت به پیشنهاد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفت وبا مشارکت و همکاری فرمانداری شهرستان تفت و ادارات منابع طبیعی ، راه وشهرسازی ، شهرداری و بخشداری ، مسیر ورودی تفرجگاه دره گاهان شهرستان تفت بنام  جاده سلامت با نصب تابلو ، نامگذاری گردید.

دراین مراسم که جمعی ازروساونمایندگان سایرادارات شهرستان نیزحضورداشتند ، با ا نجام پیاده روی وقرائت زیارت عاشورا ادامه یافته ، سپس باصرف صبحانه سالم به پایان رسید.