معاون فنی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :

معاون فنی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که پیش از آغاز ماه محرم با صدور ابلاغیه به دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به آموزش چهره به چهره هیئت های مذهبی در مورد چگونگی استفاده از ظروف یک بار مصرف اقدام کرده ایم، تاکید کرد: استفاده از ظروف یک بار مصرف ، حتی نوع پلیمری آن لزوما سرطان زا نیست و به جنس آن و ماده غذایی مورد استفاده بستگی دارد.

مهندس محسن فرهادی در گفت و گو با خبرنگار « وب دا» با اشاره به فراوانی استفاده از ظروف یک بار مصرف در ایام محرم عنوان کرد: در صورتی که هیئت های مذهبی امکانات شست وشو و گندزدایی ظروف را دارند، بهتر است از ظروف یک بار مصرف حال  از هر نوعی که باشد؛ استفاده نکنند.

وی با بیان این که در صورت الزام به استفاده از ظروف یک بار مصرف برای پخش نذری باید از ظروفی که پروانه ساخت از وزارت بهداشت دارند؛ استفاده شود، گفت: این ظروف باید متناسب با نیازی که وجود دارد، تهیه شود زیرا به طور کل نمی گوییم ظروف پلیمری ضرر رسان است بلکه بستگی به این  دارد چه مواد غذایی را در آن ظروف استفاده می کنیم. به طور مثال، زمانی می توان از ظروف پلیمری استفاده کرد که دمای ماده غذایی مصرفی زیر ۶۰ درجه سانتیگراد باشد در نتیجه برای مصرف آب یا شربت می توان از این ظروف استفاده کرد.

معاون فنی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که مواد خوراکی که درجه حرارت بالایی دارند نباید در ظروف یک بار مصرف پلیمیری استفاده شوند، عنوان کرد: همچنین می توان از ظروف آلمینیومی و نیز ظروف بر پایه نشاسته استفاده کرد.

مهندس فرهادی با اشاره به ارسال ابلاغیه به مرکز سلامت محیط کار دانشگاه های پزشکی سراسر کشور پیش از آغاز ماه محرم عنوان کرد: در این ابلاغیه تاکید شد به صورت چهره به چهره آموزش های لازم به هیئت های مذهبی در مورد چگونگی استفاده از ظروف یک بار مصرف داده شود تا این افراد با نشانه های ظاهری ظروفی برای هر درجه حرارت مناسب است، آشنا شوند.

لزوم استفاده از سیستم های رستورانی در طبخ غذای نذری

معاون فنی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن توصیه به استفاده از افراد متخصص و حرفه ای برای طبخ غذای نذری خاطرنشان کرد: تا جایی که امکان دارد افرادی که آشپز محسوب نمی شوند برای طبخ غذا ورود نکنند. همچنین ضرورت دارد از سیستم های رستورانی برای طبخ، استفاده  شود زیرا این افراد ضمن رعایت بهداشت غذا از شیوه های طبخ غذا نیز اطلاع دارند.

وی ادامه داد: در سیستم های رستورانی، افراد اغلب با انجام چکاب های لازم  کارت بهداشت دریافت کرده اند در نتیجه بیش از سایرین نسبت به شناسایی ظروف آگاه هستند.

مهندس فرهادی با اشاره به این که در طبخ نذورات از ظروف مسی نیز استفاده می شود، اذعان کرد: در صورتی که اندود داخل این ظروف به خوبی کنترل شود، استفاده از آنها منعی ندارد.

سرکشی کارشناسان وزارت بهداشت به مساجد و هیئت های مذهبی در ماه محرم

معاون فنی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به سرکشی به هیئت های مذهبی و مساجد از ابتدای ماه محرم توسط کارشناسان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: همچنین آموزش های لازم همراه با این سرکشی ها به افراد ارائه می شود. رسانه ها نیز می توانند در اطلاع رسانی نسبت به انواع ظروف یک بار مصرف و چگونگی مصرف آنها موثر باشند.

گزارشی از تهیه ظروف یک بار مصرف گیاهی با نخاله کاغذ نداشته ایم

مهندس فرهادی با تاکید بر این که تا کنون گزارشی مبنی بر تهیه ظروف یک بار مصرف گیاهی در کشور با استفاده از نخاله های کاغذ به دست مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نرسیده است، گفت: عمده ترین مشکل ظروف گیاهی این است که هزینه تولید بالاتری دارند. در نتیجه مردم به دلیل قیمت پایین تر ظروف پلیمری به سمت تهیه و استفاده از این ظروف می روند.

معاون فنی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر این که این کارخانه ها با طی مسیر تولید پروانه ساخت خود را دریافت می کنند، گفت: در بازرسی هایی که از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت صورت می گیرد در ابتدای امر ، پروانه کارخانه ای که در حال تولید این ظروف است، بررسی می شود.

وی با تاکید بر این که در مجموع ظروف آلمینیومی برای توزیع غذای گرم نذری نیز مناسب هستند، عنوان کرد: هیئت ها زمانی که برای تهیه ظروف یک بار مصرف مراجعه می کنند، در ابتدا باید به پروانه ساختی که وزارت بهداشت به آنها داده است توجه کنند، سپس به جنس این ظروف و سپس غذایی که در آن توزیع می شود. لذا برای استفاده از ظروف یک بار مصرف، نمی توان یک حکم واحد صادر کرد و گفت استفاده از این ظروف سرطان زا است بلکه باید به این سه مورد توجه کرد.

معرفی تولید کنندگان ظروف یک بار مصرف فاقد پروانه به مراجع قضائی

مهندس فرهادی با بیان این که مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تولید ظروف یک بار مصرف، فاقد پروانه به شدت مقابله می کند، خاطرنشان کرد: بدین معنی که این ظروف را جمع آوری کرده و پس از اثبات آلوده بودن آنها با کار آزمایشگاهی به امحاء آنها می پردازیم. در صورتی که کارگاه تولید کننده این ظروف غیرمجاز باشد آن را به دستگاه قضایی معرفی و آن را پلمپ می کنیم.

پیش گرفتن مشاوره و مداخله با مشاهده ظروف یک بار مصرف خطرناک در ماه محرم

وی با بیان این که در ایام ماه محرم با مردم به شیوه حقوقی و قضائی برخورد نمی کنیم، ادامه داد: عمده اقدامات ما در این ایام مشاوره است و در صورتی که خطری سلامت مردم را تهدید کند، مداخله نیز می کنیم. به طور مشخص در صورتی که وارد یک مسجد می شویم و در آن شاهد استفاده از ظروف نامناسب هستیم و حتی اگر تشخیص دهیم غذا دارای مشکل است از توزیع آن نذر جلوگیری می کنیم. البته امسال تا کنون گزارشی دریافت نکرده ایم اما سال گذشته مواردی از معدوم کردن غذا داشته ایم.

 معاون فنی بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان تاکید کرد: مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف یا دارا بودن هر نوع شکایت، موارد را به شماره ۱۴۹۰ اطلاع دهند تا جهت رسیدگی اقدام شود.