معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: ۴۰ بیماری در کشور بخش اعظم خدمات سلامت را به خود اختصاص می دهند که باید برای آن برنامه ریزی گردد.
به گزارش وبدا؛ دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در اولین جلسه کمیته راهبری راهنماهای بالینی ، بر تدوین دستورالعمل های پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری های اولویت دار کشور تاکید کرد.
دکتر لاریجانی گفت: ۴۰ بیماری تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد خدمات سلامت کشور را به خود اختصاص می دهد و در تدوین راهنماهای بالینی باید بر این بیماری ها تمرکز نماییم.
وی اضافه کرد: با تلاش هایی که در دوره های مختلف وزارت بهداشت صورت گرفته، در حال حاضر ۵۰ مرکز فعال در نظام ملی مدیریت دانش بالینی کشور در حال فعالیت هستند و ۷۰ مرکز دیگر هم آموزش دیده اند و آمادگی ورود به این عرصه را دارند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت از برنامه های آتی این وزارتخانه برای برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه تدوین راهنماهای بالینی سخن گفت و اعلام کرد دستورالعمل ها و مدلهایی هم در این زمینه تدوین شده و در آینده ای نزدیک در دسترس دست اندرکاران تدوین راهنماهای بالینی قرار خواهد گرفت.
دکتر لاریجانی بر بومی سازی راهنماهای بالینی و اجرای آن با حمایت جمعی، در نظام سلامت تاکید کرد و گفت: هدف این است که با نظامی غیرمتمرکز دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینه تدوین این راهنماها حرکت کنند.
وی افزود: زمینه های قانونی برای اجرای برنامه ارتقای راهنماهای بالینی فراهم است و باید با رصد افق پیش رو راهنماهای بالینی موجود را به روز رسانی نماییم.