مطالعه جدید درباره عوارض کرونا

 

یک مطالعه جدید از دانشگاه MIT روی چشم و گوش، شواهدی را نشان می‌دهد که ویروس کرونا می‌تواند سلول‌های گوش داخلی از جمله سلول‌های مویی که برای شنوایی و ایجاد تعادل حیاتی هستند، آلوده کند.

محققان در این مطالعه از مدل‌های سلولی خاص در گوش داخلی انسان و همچنین بافت این ناحیه از بدن استفاده کردند. پیش از این و پیش از شروع همه‌گیری کرونا، محققان روی توسعه مدل‌های سلولی برای مطالعه عفونت‌های گوش داخلی انسان کار می‌کردند. آن‌ها در این تحقیقات از ویروس‌هایی مانند «سیتومگالوویروس»، ویروس اوریون و ویروس هپاتیت که همگی قادر به ایجاد ناشنوایی هستند، استفاده می‌کردند. با این‌حال سازوکار دقیق این ویروس‌ها ناشناخته بود.

پس از شروع همه‌گیری، محققان در طی مطالعات خود روی نمونه‌های انسانی و مدل‌های سلولی دریافتند که انواع خاصی از سلول‌ها – سلول‌های مویی و سلول‌های «شوآن»، پروتئین‌های مورد نیاز برای ورود ویروس کرونا را فراهم می‌کنند. این پروتئین‌ها شامل گیرنده‌های ACE2 هستند که در سطوح سلولی یافت می‌شود و دو آنزیم به نام «فورین» و «پروتئاز» تولید می‌کنند که این امر در نهایت به ترکیب شدن ویروس با سلول میزبان گوش کمک منجر می‌شود.

بدین ترتیب نشان داده شد که ویروس با نفوذ به گوش داخلی، سلول‌های مویی و سلول‌های شوآن را آلوده می‌کند. دانشمندان دریافتند که انواع سلول‌های دیگر مستعد ابتلا به عفونت‌های ویروس کرونا نیستند.

بررسی میزان آسیب وارد شده به سلول‌های مویی معمولا با اندازه‌گیری میزان ارتعاش پرده گوش ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر، میزان تحریک این سلول‌ها هنگام پاسخ به تحریک شنوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطالعه مشخص شد ۶۰ درصد از بیماران مبتلا به کرونا، کاهش تحریک سلول‌های مویی را تجربه می‌کنند.

علاوه بر مشکلات شنوایی و تعادل، بسیاری از بیماران از مشکلات گوارشی خود پس از ابتلا به ویروس کرونا شکایت دارند. محققان در مراحل بعدی قصد دارند تا اثرات ویروس کرونا بر سیستم گوارشی را مورد مطالعه قرار دارند و از صحت این مسئله اطمینان حاصل کنند