مشاور معاون بهداشت و سرپرست دفتر مدیریت خطر بلایا اعلام کرد:

مشاور معاون بهداشت و سرپرست دفتر مدیریت خطر بلایا اعلام کرد:

الزام ۲۲۴ بیمارستان به رعایت مقاوم سازی و کاهش خطر بلایا

مشاور معاون بهداشت و سرپرست دفتر مدیریت خطر بلایا، از الزام ۲۲۴ بیمارستان به توجه به کاهش خطر بلایا خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی (وب دا)؛ دکتر علی اردلان در دومین همایش کاهش خطر بلایا گفت: تصور اینکه برگزاری چنین همایش هایی بی فایده خواهد بود غلط است، زیرا پس از برگزاری همایش و برنامه های مختلف کاهش خطر بلایا شاهد انجام اقدامات بسیار خوبی در این حوزه بوده ایم.

وی افزود: برگزاری این برنامه ها در سال های گذشته باعث شد که بحث مقاوم سازی و کاهش خطر بلایا در فرم ارزشیابی بیمارستان ها گنجانده شده و ۲۲۴ بیمارستان کشور ملزم به رعایت آن شوند.

مشاور معاون بهداشت و سرپرست دفتر مدیریت خطر بلایا ادامه داد: شعار امسال جهان توجه به سالمندی در بلایاست، سال گذشته نیز توجه به معلولیت ها در بلایا شعار سال بود که منجر به تشکیل کمیته ای متشکل از ۲۰ عضو و نهاد در کشور برای جلوگیری از این معضل در بلایا شد و نتایج خوبی به بار آمد.

وی بیان داشت: مطالعه کوهورت خانوارهای کارکنان بهداشتی درمانی بم، نشان داد که نسبت شانس مرگ در افراد سالمند ۴.۵برابر افراد جوان بوده است. همچنین تجربه زلزله ورزقان نشان داد که ۳۰ درصد مرگ ها مربوط به افراد بالای ۶۰ سال بوده است.

وی افزود: سایر مطالعات انجام شده در کشور نیز تاثیر سوء حوادث طبیعی بر کاهش کیفیت زندگی و کارکردهای سالمندان در فعالیت های روزمره را نشان داده اند. در زمان وقوع حوادث و بلایا، سالمندان همچنین با مشکلاتی از قبیل از دست دادن وسایل کمک حرکتی، بینایی و شنوایی (عصا، عینک و سمعک) مواجه هستند و در دریافت کمک های امدادی (مانند آب وغذا)و برپایی چادرهای اسکان موقت با مشکلات جدی مواجه می شوند.

دکتر اردلان گفت: جمعیت روبه افزایش سالمندان کشور و حادثه خیز بودن کشور ایجاب می کند که نظام سلامت و سایر سازمان های متولی نسبت به آمادگی بیشتر برای ارایه خدمات متناسب با نیاز سالمندان اقدام کنند. البته برنامه پاسخ وزارت بهداشت در حال حاضر دارای بخش ویژه نیازهای سالمندان است.

دکتر اردلان همچنین بر آمادگی خانوارها بر اساس بلایا تاکید کردو گفت: به رغم آمادگی نسبتا مطلوب سازمان های امدادی، آمادگی خانوارها (بر اساس آمار وزارت بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت) بسیار پایین است.