مشاهده یک مورد کرونای انگلیسی در یزد

علی سلمانی در گفتگو با خبرنگارقدس آنلاین دراستان اظهارداشت: یک مورد کرونای انگلیسی دراستان مشاهده شده و متاسفانه به رغم هشدارهای فراوان علاوه بر کرونای جهش یافته خطر ناک ، اماربستری ها ی استان نیز روزبه روز در حال افزایش است

وی افزود: هم اکنون بیش از ۱۷۹ بیمارمشکوک به کووید ۱۹ دربیمارستان های استان بستری هستند که ازاین تعداد ۴۵ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

سلمانی در خصوص رنگبندی استان گفت : شهرستان های اشکذر و بافق در رنگ آبی هستند و بقیه شهرها زرد هستند رعایت شیوه نامه ها ی بهداشتی در استان و شهر یزد کاهش یافته و این می تواند زنگ خطری برای افزایش بیماران باشد.