مراقب ارامش قبل از طوفان کرونا باشیم

وی ادامه داد: از این تعداد، ۳۸ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه حضور داشته و خدمات دریافت می‌کنند.

 

 

دکتر سلمانی با اشاره به اینکه این شرایط می‌تواند آرامش قبل از طوفان باشد، افزود: باید مراقب باشیم و گول مقطعی کاهش آمارها را نخوریم.وی تاکید کرد: هر زمانی که مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کردند اثر آن را شاهد بودیم و هر زمان که توجه مردم نسبت به شیوه نامه‌ها کمتر شد شاهد موج بعدی بودیم.

 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره  به شناسایی موارد مثبت کرونای انگلیسی در استان و سرعت انتقال بالای ویروس جهش یافته تصریح کرد: اگر مردم شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند از این شرایط عبور خواهیم کرد ولی اگر همچون پاییز امسال شاهد عادی انگاری در جامعه باشیم، خطر به شکل جدی تر بازمی گردد و ویروس‌های جهش یافته می‌توانند خطرآفرین باشند.