محدودیت های کرونایی آب سردی بر زبانه های آتش کرونا

دکتر سلمانی ادامه داد: از این تعداد ۱۴۱ بیمار به دلیل شرایط بیماری در بخش مراقبت های ویژه، خدمات درمانی دریافت می کنند.

 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اعمال محدودیت ها افزود:  هم استانی ها تا ریشه کنی کرونا، محدودیت ها را جدی گرفته و از برگزاری دورهمی های خانوادگی جدا خودداری کنند.