مامور اداره برق شهرستان بافق بر روی تیر چراغ برق دچار برق گرفتگی شد

جوان ۲۲ ساله ای که از نیروهای شرکتی اداره برق بود جان خود را از دست داد. در دقایق اولیه حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام و پس از جداسازی وی از تیر برق و انجام مراحل اولیه احیا، جهت مراحل تکمیلی پزشکی به بیمارستان اعزام شد که متاسفانه به علت ایست قلبی و تنفسی جان خود را از دست داد .