قربانیان حوادث رانندگی در ایران

رئیس هیئت مدیره جمعیت حمایت از قربانیان راه‌های کشور با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال اخیر تعداد تلفات حوادث رانندگی در جاده ها از ۲۷ هزار به ۱۸ هزار نفر کاهش یافته است، گفت: تعداد کشته‌های رانندگی در ایران ۵۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی است. در سال ۱۳۹۲ ، ۱۷ هزار و ۹۹۴ نفر در حوادث رانندگی کشته شدند. این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۱ ، ۵/۷ درصد کاهش یافته است. اینفوگرافیک زیر به آمار قربانیان تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۲ پرداخته است.