قابل توجه پرسنل طرف قرارداد شاغل در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) بافق ( کمک بهیاری)

۲۳ دی ۱۳۹۴ 36 بازدید بدون دیدگاه

 با توجه به قرارداد این مرکز با دانشگاه  علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:

۱-جهت احتساب حقوق فقط ساعت موظفی در نظر گرفته می شود و چیزی تحت عنوان اضافه کار قابل قبول نمی باشد.

۲- در صورت عدم استفاده از مرخصی مبلغ آن محاسبه نخواهد شد.