قابل توجه پرسنل استخدامی طرف قرارداد با شرکت سالار سلامت

آخرین مهلت تحویل مدارک طب کار و تکمیل پرونده فقط تا تاریخ دوشنبه ۹۳/۹/۲۵ می باشد و در صورت عدم تحویل مدارک عواقب هرگونه مشکل در بیمه و بروز حادثه در کار بر عهده پرسنل بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.