فراخوان:تأمین نیرو برای مطالعات کوهورت

در اجرای مطالعه همگروهی آینده نگرشاهدیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نظر دارد خدمات مورد نیاز را از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی تامین نماید. لذا به منظور سنجش صلاحیت علمی نیروهای طرح مذکور،  این دانشگاه از تعدادی از فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی که سابقه پژوهش و تحقیق دارند و داوطلب همکاری با این طرح می باشند دعوت می نماید از شنبه مورخ۲۷/۱۰/۹۳ لغایت   پنج شنبه ۲/۱۱/۹۳  نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام و همراه با مدارک مورد نیاز شخصاً به آدرس یزد:ابتدای بلوارشهید صدوقی، انتهای کوچه تالار هنر، مرکز تحقیقات و درمان دیابت، طبقه دوم،دفتر مدیریت (از شنبه مورخ۲۷/۱۰/۹۳ لغایت پنج شنبه ۲/۱۱/۹۳ )تحویل نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.