عید قربان، عید رهایی از بندگی نفس و وابستگی ها بر مسلمانان مبارک باد

 

عرفه امسال را به یاد کودکانی که با بی رحمی در زیر توپ و تانک و گلوله های مستکبران و ظالمان جان باخته اند به سر رساندیم.

عرفه امسال را به یاد شهیدان گلگون کفنی به سر رساندیم که عزت و اقتدار و شرافت را برای نسل های ما به جای گذاشتند.

عرفه امسال را به امید آمدن منجی عالم بشریت به سر رساندیم.

در آن روزها در یک سال پیش، پیام گرانقدر و ارزشمند مقام معظم رهبری پشتوانه و دلگرمی ما در ادامه سفر معنوی حج  بود که امسال با بی رحمی ما را از آن محروم کردند.

امسال ما در قلب و جان خود پای در عرفات گذاشته و مناسک را به جای آوردیم، ما با اقدامات بی شرمانه رژیمی کودک کش و جانی از میدان خارج نمی شویم.

در روز عید قربان بوی بهشت به مشام می رسد کافی است که فقط از قید دنیا و امیال نفسانی خود را رهایی داد و بی شک می توان نسیمی که از سوی بهشت به بندگان خاص می رسد را حس کرد.

عرصه ای که افراد فوریت های پزشکی در آن پای نهاده اند، کاری است که هر روز امیال دنیوی را از خود دور کرده و روحیه ایثار را در خود را برای کمک رسانی پرورش می دهند.

این عید سعید را که بزرگترین جشن انسان در رهایی از وسوسه های ابلیس است را به تمامی مردم مسلمان تبریک عرض می کنم