عمل جراحی موفقیت آمیز ۲ مورد پیوند کلیه برای اولین بار در یزد

رئیس بخش پیوند کلیه بیمارستان شهیدصدوقی یزد از انجام موفقیت آمیز دو عمل پیوند کلیه برای اولین بار در استان یزد خبرداد.

دکتر صمدزارع متخصص اورولوژی و فلوشیپ پیوند کلیه ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد: در این عمل اهداکنندگان آقای ۳۵ ساله یزدی و خانم ۳۰ ساله شهربابکی و گیرندگان شامل خانم ۴۴ ساله یزدی و خانم ۲۸ ساله شهربابکی بودند.

رئیس بخش پیوند کلیه بیمارستان شهیدصدوقی ادامه داد: از دو ماه قبل این دو گروه تحت ارزیابی و آزمایشات قرارگرفتند و سپس آنژیوگرافی عروق کلیوی از اهداکنندگان به عمل آمد و سپس بعد از تشخیص مناسب در لیست پیوند قرارگرفتند.

دکتر زارع بابیان این که حضور دکتر محمدحسین نوربالا موجب دلگرمی و راهنمایی تیم پیوند یزد شد خاطرنشان کرد:  با زحمات تیم پیوند اعم از همکاران نفرولوژی، تیم جراحی پیوند، پرستاران و پرسنل بخش پیوند و همچنین پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهیدصدوقی یزد موجب شد این دو عمل پیوند با موفقیت کامل صورت گیرد.

رئیس بخش پیوند کلیه بیمارستان شهیدصدوقی یزد در ادامه یادآورشد: هم اکنون عملکرد کلیوی هر دو گیرنده طبیعی است و حال عمومی بیماران کاملا خوب است.