طرح اورژانس یار در هفته سلامت

در دومین روز هفته سلامت در ادامه طرح اورژانس یار  تعدادی از نونهالان مهدکودکی از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد بازدید نموده و با سیستم اورژانس پیش بیمارستانی و عملکرد آن آشنا شدند . همچنین تیم آموزش همگانی اورژانس با حضور در یک دبیرستان دخترانه برنامه آموزش مواجهه با حوادث و احیا قلب ریوی را برگزار کرد .

دکتر احمد دهقان سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد ضمن گرامیداشت هفته سلامت گفت : آموزش نکات ایمنی و راهکارهای سلامتی باید از کودکی و از طریق آموزش های اصولی و قابل درک برای دانش آموزان و دیگر اقشار جامعه انجام شود تا شاهد اثرات ثمربخش و بلند مدت آن در جامعه باشیم .