صدور مجوز مصرف اضطراری واکسنهای جدید در کشور

به گزارش وبدا، دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در پیامی توئیتری از صدور مجوز مصرف اضطراری(EUA) در ایران برای واکسن های کوواکسین ساخت موسسه باهارات بیوتک هند، استرزنکا/آکسفورد تولیدی R-pharm روسیه و آسترزنکا آکسفورد تولیدی شرکت SKBio کره جنوبی توسط سازمان غذا و  دارو(IFDA) خبر داد.