ساعات کار طولانی خطر نارسایی قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد

پیشتر مطالعات پراکنده‌ای بر صحت این فرضیه تائید گذاشته بود و دانشمندان بریتانیایی برای اثبات آن، الگوی زندگی و ابتلا به بیماری ۶۰۰ هزار نفر را به مدت ۱۰ سال تحت بررسی قرار دادند.