ساخت خیری مرکز خدمات جامع سلامت علی آباد کلید خورد

دکتر اسلامی افزود: خیر بزرگوار نسبت به شروع عملیات ساختمانی مرکز خدمات جامع سلامت علی آباد شهرستان تفت مبلغ پنج میلیارد ریال  اقدام  وهزینه کند.

 

 

وی ادامه داد:  همچنین جهت کمک به ساخت این مرکز نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، دکتر میرمحمدی هماهنگی لازم جهت واریز پنج میلیارد ریال به حساب دانشگاه علوم پزشکی به منظور هزینه کرد این پروژه پرداخت خواهد کرد و شورای دهستان علی آباد نیز مبلغ دو میلیارد و پانصد هزار ریال  به ادامه ساخت این مرکز پرداخت نماید.

 

 

مدیر سازمان های مردم نهاد و خیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد: این پروژه زیرنظر دفتر فنی دانشگاه ساخته خواهد شد و در اختیار مرکز بهداشت شهرستان تفت به منظور ارائه خدمات بهداشتی، درمانی قرار خواهد گرفت.

 

 

گفتنی است این جلسه با حضور ورثه ی خیر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه، مدیر سازمان های مردم نهاد و خیران سلامت دانشگاه، ناظر دفتر فنی دانشگاه ، رئیس شورای دهستان و دهیار علی‌آباد برگزار شد.