ریسک واکسن استرازنکا بسیار ناچیز است

وی افزود: عوارض این واکسن نیز همانند سایر واکسن ها هم کرونا و هم غیر کرونا ممکن است به صورت تب، بدن درد، بی حالی به صورت خفیف بعد از تزریق نمایان شود.

 

 

دکتر شریفی به عارضه اختلالات انعقادی در این واکسن اشاره کرد و ادامه داد: این اختلالات بسیار جزئی است و میزان ان براساس تحقیقات بین المللی بازای هر یک میلیون فرد واکسینه شده با واکسن استرازنکا، چهار به یک میلیون نفر است.وی خاطر نشان کرد: در تزریق این واکسن ایجاد عوارض جدی‌تری که منجر به فوت شود یک به یک میلیون نفر بوده و این در مورد بسیاری از داروها و واکسن‌ها صادق است.

 

 

معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد اظهار داشت: احتمالات و ریسک موجود در مقایسه با منافع ایمن سازی مقابله با کرونا و موارد مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در کشور، عدد بسیار ناچیزی است و توصیه می شود گروه های هدفی که این واکسن در اختیارشان قرار می گیرد حتما نسبت به ایمن سازی خود اقدام کنند.

 

 

وی با اشاره به شعار سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: بهترین واکسن، اولین واکسن است که در اختیار فرد قرار می گیرد و با توجه به احتمالات زمان طلایی واکسیناسیون را از دست ندهیم.