رعایت شیوه نامه های بهداشتی تنها راه مقابله با ویروس کرونای انگلیسی

وی افزود:  تاکنون ۱۴ نمونه بیماران مشکوک جهت تشخیص واریانت انگلیسی به آزمایشگاه ارسال شده که نتیجه کلیه تست ها منفی شده است و از این پس این آزمایش ها در یزد انجام خواهد شد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد خاطر نشان کرد: هرچند موارد مشکوک به کرونای انگلیسی در استان منفی شده است اما  این ویروس جهش یافته  در برخی از استانهای همجوار مشاهده شده است و از این رو احتمال ورود آن به استان یزد هم وجود دارد.

 دکتر سلمانی تاکید کرد:  در روزهای پایانی سال، شاهد عادی انگاری این ویروس از سوی مردم هستیم  و با توجه سرایت پذیری بالای کرونای انگلیسی بهترین شیوه برای گریز از گرفتار شدن در دام این ویروس، زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از دورهمی‌های خانوادگی است.