رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان در میبد

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد با حضور در شهرستان میبد از پروژه ساختمانی مرکز اورژانس ۱۱۵ این شهرستان و مراحل بازسازی ساختمان فعلی اورژانس بازدید کرد

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد با حضور در شهرستان میبد از پروژه ساختمانی مرکز اورژانس ۱۱۵ این شهرستان و مراحل بازسازی ساختمان فعلی اورژانس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان میبد دکتر دهقان ضمن تشکر از تیم مدیریتی شبکه بهداشت و درمان میبد گفت حقیقتاً در چند ماه گذشته شاهد تحول خوبی در بخش اورژانس شهرستان میبد بوده ایم و پروژه های بخش اورژانس با سرعت خوبی توسعه یافته است. وی اظهار امیدواری کرد بزودی شاهد افتتاح ساختمان جدید مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ شهرستان میبد باشیم.

دکتر احمد دهقان در پاسخ به یکی از خبرنگاران حاضر در خصوص غیرفعال بودن پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرک صنعتی با وجود تعداد زیاد کارگر و خطرات احتمالی برای کارگران گفت : بر اساس قانون، شهرک های صنعتی باید خدمات اورژانس را در داخل شهرک ارائه دهند و در برنامه امروز بنا داریم تا ضمن بازدید از شهرک صنعتی میبد موضوع را بررسی و با توجه به میزان همکاری و مساعدت مدیریت شهرک صنعتی در این خصوص تصمیم گیری کنیم.

دکتر دهقان همچنین با اشاره به اهمیت اورژانس پیش بیمارستانی وضعیت شهرستان میبد را در زمینه خدمات اورژانس  ۱۱۵ را خوب ارزیابی کرد.

اضافه می نماید کار احداث مرکز اورژانس ۱۱۵ شهرستان میبد در زمینی به مساحت ۱۸۰ متر مربع با زیر بنای ۳۶۰ متر مربع در دو طبقه و با پیشرفت فیزیکی ۹۰% در حال انجام است. زمین این پایگاه توسط همسر شهید حسین امامی واگذار گردیده و نیز هزینه ساخت آن توسط سایر خیرین تأمین شده است.