دیدار رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان یزد یکی از بازنشستگان اورژانس پیش بیمارستانی

دکتر احمد دهقان در این دیدار که در فضایی صمیمی و دوستانه برگزار گردید، بازنشستگان  این مرکز را از برکات و بنیان گذاران اولیه اورژانس پیش بیمارستانی در شهرستان یزد دانستند که جوانی و عمر خود را با کمترین امکانات آن زمان با تلاش و فداکاری و ایثار صرف خدمت صادقانه به مردم عزیز استان نمودند و در حال حاضر هر خدمتی که نیاز باشد باید برای این عزیزان فراهم گردد و در این نشست آقای یونس اسلامی ضمن تشکر از حضور گرم این عزیزان از خاطرات دوره انقلاب و نحوه خدمت رسانی  به تظاهرات کنندگان سال ۵۷ را بازگو نمودند