دیدار رئیس شورای شهر از اورژانس ۱۱۵ یزد

حجه الاسلام شیخ عباس زارع رئیس شورای اسلامی شهر یزد از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی یزد دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد این دیدار در روز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه به دعوت سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد صورت گرفت و طی جلسه ای که با رئیس شورای اسلامی شهر یزد در دفتر سرپرست مرکز برگزار شد ، توافقات و تعاملات صورت گرفته در جلسات قبلی اعضای شورای شهر با مدیران مرکز اورژانس یزد پیگیری شد .

دکتر احمد دهقان سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد ضمن قدردانی از زحمات شورای اسلامی شهر یزد و ریاست آن گفت همکاری این شورا با مرکز اورژانس یزد باعث بهبود وضعیت خدمات رسانی به مردم ، بیماران و حادثه دیدگان خواهد شد.