دومین جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی استان یزد به میزبانی جمعیت هلال احمر

دومین جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی استان یزد به میزبانی جمعیت هلال احمر استان یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد / این کارگروه که با محوریت طرح تهیه نقشه عملیاتی امداد و نجات شهر یزد به منظور ایجاد وحدت رویه در بین سازمانهای عملیاتی امداد و نجات در بحران های احتمالی ، با حضور مدیر عامل جمعیت هلال احمر و رئیس کارگروه امداد و نجات استان آقای دکتر حمید پارسائیان  و مدیرکل مدیریت بحران استانداری جناب آقای مهندس امامی در محل جمعیت هلال احمر برگزار گردید .

در این کارگروه موضوعاتی از قبیل ساماندهی مانورهای امداد و نجات در ادارات ، لزوم آموزش تمام اعضای کارگروه ، تشکیل کمیته آموزش و ارائه لیست مانورهای مورد نیاز ادارات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان به ذکر است کارگروه تخصصی امداد و نجات وآموزش همگانی استان یزد در راستای مدیریت فعالیت های امداد و نجات به منظور وحدت هر چه بیشتر ادارات استان هر ماه یکبار تشکیل می گردد .