در ایام تعطیلات نوروز

به گزارش وبدا، سامانه بهداشت ۱۹۰ برای دریافت اطلاعات مربوط به مشکلات بهداشت محیط و حرفه ای و سامانه پاسخگویی ۱۴۹۰ برای اطلاع از وضعیت داروهای کمیاب، مشاوره دارویی و نیز گزارشهای مربوط به مشکلات بهداشت محیط  اختصاص دارند.

گفتنی است در سخنرانی امروز  وزیر بهداشت در رزمایش بزرگ ترافیکی و خدمات سفر نوروز ۱۳۹۵ شماره سامانه بهداشت پاسخگویی وزارت بهداشت  ۱۴۹۰  ،  اشتباها شماره  ۱۴۹ بیان شد.