دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی خبرداد :ورود مستقیم کارورزان نخبه به دوره دستیاری پزشکی خانواده

به گزارش وب دا؛ دکتر طاهره چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی ، با اشاره به بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته یکی از برنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت را راه اندازی دوره تخصص پزشکی خانواده برشمرد و نحوه جذب دستیار در این دوره را تشریح کرد.

دکتر چنگیز گفت تاکنون تلاش های وسیعی برای راه اندازی دوره تخصصی پزشکی خانواده صورت گرفته و جلسات داخلی و بین المللی متعددی نیز برگزار گردیده است.

وی افزود:‌ با بررسی های بعمل آمده و باتوجه به پیشرفت کار، در سال جدید اقدام به جذب دستیار در دوره تخصصی پزشکی خانواده خواهیم نمود.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی اظهار داشت درنظر است تا علاوه بر پذیرش دانش آموختگان دوره MPH پزشکی خانواده،‌ تعداد محدودی از دانشجویان نخبه پزشکی نیز در این دوره جذب شوند و بدین منظور تسهیلاتی برای ادامه تحصیل این دانشجویان در نظر گرفته خواهد شد.

دکتر چنگیز اضافه کرد: یکی از این تسهیلات، امکان کوتاه شدن دوره کارورزی دانشجویان نخبه در دوره پزشکی عمومی در صورت ورود مستقیم این دانشجویان به دوره دستیاری پزشکی خانواده خواهد بود. علاوه بر این،   معاونت آموزشی برنامه های مدونی برای تسریع روند راه اندازی و بهبود کیفیت دوره تخصصی پزشکی خانواده در نظر گرفته که در سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد.