داروهای خارجی از لیست بیمه حذف شد


به  گزارش دکتر سلام، دکتر علی فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه از ۱۶۰۰ قلم داروهای مجاز کشور ۱۳۰۰ قلم دارو تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است ، افزود: ۳۰۰ قلم دارویی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارد مربوط به ویتامین ها  ، داروهای زیبایی و تک نسخه ای است.

وی افزود: در صورتی که داروی خارجی مشابه داخلی داشته باشد و داروی داخلی از لحاظ کیفی بتواند نیاز مردم را تامین کند به دلیل حمایت از صنعت دارویی کشور ، داروی خارجی از لیست داروهای تحت پوشش خارج می شود.

فتاحی تصریح کرد: در حدود ۲ ماه است مشابه دارویی به نام “اریتروپوتین” که مورد استفاده بیماران مزمن کلیوی قرار می گیرد در ایران تولید می شود اما وزارت بهداشت هنوز مشابه داخلی آن را تایید نکرده است و تا آن زمان هر دو نوع داخلی و خارجی آن را تحت پوشش خواهیم داشت.

معاون امور درمان سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: در صورتی که وزارت بهداشت اثر گذاری نوع داخلی این دارو را تایید کند ، نوع خارجی آن را از پوشش سازمان خارج می کنیم.