حضور تیم پایش ضربتی اورژانس در پایگاه‌های اورژانس شهرستان بهاباد

دکتر سید محمد جواد میرجلیلی در تشریح این خبر عنوان داشت : طرح پایش ضربتی بر اساس چک لیست و دستورالعمل ابلاغی سازمان اورژانس کشور و در راستای ارتقاء سطح خدمات سازمان اورژانس انجام میگردد .
گفتنی است اورژانس یزد از مراکز پیشرو کشور در اجرای این طرح است .