جلسه هیات رییسه در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

اولین جلسه هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در مرکز اورژانس یزد

صبح دیروز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه برای اولین بار جلسه هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان برگزار شد .

در این جلسه دکتر میرجلیلی ریاست دانشگاه و معاونین وی و دیگر مدیران حوزه های مختلف دانشگاه به میزبانی مرکز فوریتهای یزد حضور داشتند . دکتر دهقان سرپرست مرکز مدیریت حوادث یزد و دکتر سعیدرضا پهلوان پور مدیرفنی و دیگر مدیران واحد های مختلف با حضور در این جلسه به بیان گزارش عملکرد خود طی یکسال گذشته پرداختند و دکتر احمد دهقان نیز بعد از گزارش عملکرد کلی مرکز به شرح مشکلات پرسنل عملیاتی و پایگاهها و تجهیزات مورد نیاز اورژانس در سطح استان پرداخت و از هیات رییسه برای رفع بسیاری از آنها قول مساعد گرفت.

در حاشیه این جلسه مرکز پشتیبانی فرماندهی عملیات منطقه هشت امام رضا به صورت رسمی توسط دکتر میرجلیلی ریاست دانشگاه به بهره برداری رسید و از طرف ایشان پیام تقدیر و تشکر برای کلیه پرسنل اورژانس مخابره گردید .

در پایان این حضور نشست دوستانه و صمیمی بین دکتر میرجلیلی و چند نفر از پرسنل اورژانس به نمایندگی از طرف دیگر همکاران مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان برگزار شد و در آن پرسنل درخواست ها و مسائل و مشکلات خودرا مطرح نمودند و ریاست دانشگاه نیز برای رفع آنها دستور بررسی و پیگیری از واحدهای مربوطه را صادر نمود .