جلسه مشترک سازمان پزشکی قانونی با اورژانس

تشکر ویژه سازمان پزشکی قانونی از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد

امروز صبح دوشنبه ۱۹ آبان دکتر کاظمینی معاون امور اجرایی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد و مجید دهقان منشادی  کارشناس حوادث مرکز با حضور در دفتر رییس سازمان پزشکی قانونی استان در رابطه با آمار کشته ها در حوادث ترافیکی و یکسان سازی آمارها بحث و تبادل نظر نمودند . در این جلسه رییس سازمان پزشکی قانونی از کاهش محسوس آمار تلفات جانی در حوادث ترافیکی در سطح جاده های استان و به حداقل رسیدن مرگ مصدومان در صحنه حادثه و مسیر انتقال به بیمارستان خبر داد و این کاهش خوشایند را نتیجه عملکرد خوب پرسنل اورژانس و مدیریت آن دانست .