جلسه سرپرستان اورژانس شهرستانهای استان یزد در مرکز

سومین جلسه مسئولین اورژانس شهرستانهای تابعه استان یزد در مرکز حوادث یزد برگزار شد .

این جلسه  ۲۴ آبان ماه در سالن کنفرانس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد با حضور دکتر احمد دهقان سرپرست مرکز ، دکتر سعیدرضا پهلوان پور مدیرفنی اورژانس و مدیران ستادی و عملیاتی مرکز برگزار شد . در این جلسه پیرامون ارسال مطالب جهت چاپ در نشریه داخلی اورژانس و مدیریت پایگاه های جاده ای و شهری و همچنین شرایط و ضوابط پرداخت کارانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

در پایان دکتر احمد دهقان ضمن تشکر از حضور مسئولین اورژانس شهرستانهای یزد در این جلسه اظهار داشت : تعامل و همکاری صمیمانه بین مدیریت و مسئولین سازمانی و عملیاتی اورژانس و پرسنل باعث رشد و بهبود شرایط ارائه خدمت به مردم و نیز رضایت و رفاه پرسنل اورژانس خواهد شد .