تیم اعزامی تکنسین های فوریتهای پزشکی استان یزد به مرز مهران

تیم اعزامی تکنسین های فوریتهای پزشکی استان یزد به مرز مهران

به گزارش روابط عمومی مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد دکتر احمد دهقان از اعزام تیم تخصصی فوریتهای پزشکی با تجهیزات کامل به مرز مهران در روز جمعه ۲۱ آبان خبر داد

دکتر احمد دهقان  رئیس مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با اشاره به اهمیت و ضرورت خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی بیان داشت با عنایت به هماهنگی های انجام شده ۲۰ نفر از تکنسین های فوریتهای پزشکی به مرز مهران اعزام گردیدند وی ادامه داد جهت خدمت رسانی مطلوب یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و پنج دسگاه آمبولانس با تجهیزات کامل در اختیار این تیم تخصصی قرار گرفته است . در پایان تیم اعزامی فوریتهای پزشکی استان با بدرقه دکتر احمد دهقان و دکتر سعید رضا پهلوانپور معاون فنی و تعدادی از پرسنل ستادی و عملیاتی اعزام گردیدند.