تقدیر و تشکر مدیریت اورژانس از دکتر فاضل

یکشنبه ۲۳ آذر سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی یزد در دیدار با دکتر فاضل از وی تقدیر و تشکر نمود .

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد آقای دکتر فاضل از پزشکان مشاور اورژانس که پس از سالها همکاری با اورژانس به مرکز دیابت منتقل شده اند . دکتر احمد دهقان و چند تن از پرسنل ستادی و عملیاتی در این دیدار از زحمات دکتر فاضل تقدیر نموده و هدیه ای به رسم یادبود به ایشان تقدیم نمودند.